Antalet kommuner som har LOV, lagen om valfrihetssystem, fortsätter stadigt att öka. Under sista halvåret har ytterligare elva kommuner anslutit sig.
  Samtidigt finns det kommuner som skulle vilja ansluta sig men inte kan. För att införa LOV krävs förutom kommunens beslut också privata företag som erbjuder tjänster och att minst en person valt det företaget. Femton kommuner har tagit beslut om reformen men lyckas inte få företag att etablera sig.
  – Bland annat flera kommuner på småländska höglandet har haft svårt med det. Eksjö är en kommun som fattade beslut och som sedan väntat på företag, säger Greger Bengtsson SKLs handläggare specialiserad på LOV.

28 kommuner i landet har tagit beslut om att inte gå med i LOV över huvudtaget och många har ännu inte bestämt sig. Bland dem finns en del stora Socialdemokratiska kommuner i Norrland och Göteborg.
  – Det kommer att bli intressant att se hur de ställer sig. De utreder just nu hur de ska göra, säger Greger Bengtsson.