Annelie Nordström känner igen kritiken från busspersonalen.
  – Men det handlar inte om ett monumentalt missnöje, det vågar jag säga efter att ha rest runt en hel del i landet. Jag är nog den ordförande inom LO som reser mest för att vara ute och träffa medlemmar, säger hon.
  Annelie Nordström hör liknande kritik från andra grupper inom Kommunal.
  – Missnöjet finns framför allt inom manligt dominerade yrkesgrupper, säger hon.

 Annelie Nordström.Annelie Nordström.
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Annelie Nordström håller inte med om att Kommunal i första hand är ett förbund för vård och omsorg.
  – Vi har även stora brister när det gäller privata vård– och omsorgsföretag, säger hon.
  Enligt henne beror det på att Kommunal i över 100 år har varit duktiga på att organisera fackligt arbete i kommuner och landsting. I dag är en femtedel av medlemmarna privat anställda.
  – Vi måste självkritiskt erkänna att vi inte har hängt med som facklig organisation i den utvecklingen. Det gäller inte bara trafiken, säger hon.
  Kommunal har nyligen infört en ny organisation, kallad KLOK, med färre avdelningar och större sektioner.
  Syftet är att bli bättre på att jobba mot privata arbetsplatser. Där det saknas arbetsplatsombud ska avdelningarna täcka upp med regionala fackliga ombud som ska bevaka medlemmarnas intressen.
  – Vi vill bli bättre och starkare inom alla branscher, säger Annelie Nordström.

Hon håller inte med om att det var bättre förr när branschrådet för trafikpersonal fanns.
  – Skälet till att vi avskaffade branschråden var att vi inte fick ut särskilt mycket av deras arbete. Jag kan inte se något skäl till att återskapa dem, vägen framåt är inte en väg tillbaka, säger Annelie Nordström.
  Hon berättar att förbundet nu istället bygger upp samverkansgrupper så att fackligt aktiva inom samma koncern kan träffas och stötta varandra.
  – Det tror vi är effektivare, säger hon.
  Annelie Nordström utesluter ändå inte att det i framtiden kan bli någon form av utbyten också mellan fackliga företrädare inom olika koncerner inom samma bransch.

Att förbundet har klarat busspersonalens reallöner, fått bort kontanthantering samt fått igenom kisspauser tycker hon är några exempel på att Kommunal lyckats bra även för dessa grupper.
  Annelie Nordström tycker inte att ledningen är feg som inte tar striden och ”sätter ned den stora pjäxan” för att få igenom fler av busspersonalens krav.
  – Vi har sedan länge valt att försöka lösa våra frågor i förhandlingar och samverkan. Det är ett vägval för hela den svenska fackföreningsrörelsen. Men det är riktigt att där samverkan inte fungerar måste vi bli tydligare på att markera detta. Vi måste bli bättre på att säga ifrån, förklarar hon.

För att lyckas med detta menar hon att det krävs fler fackliga företrädare på de små arbetsplatserna.
  – Och det krävs framförallt fler medlemmar. Kommunal kan aldrig vara något annat än vad medlemmarna gör förbundet till, säger hon.
  Inom trafiken är det en lägre organisationsgrad än inom kommuner och landsting. Omkring 55–60 procent av busspersonalen är med i Kommunal.
  – Ska vi bli ett starkare fack inom trafiken krävs det att fler där är medlemmar, säger Annelie Nordström.