För dem som jobbar i de fem största koncernerna (med drygt 45 000 anställda) finns kollektivavtal, pensionsavsättningar och ofta facklig närvaro. Många trivs, känner sig delaktiga och inspirerade på sina jobb i privat sektor. Men för ett stort antal anställda, exempelvis inom mindre assistansbolag, kan det vara tufft, visar exempelvis KA:s tidigare granskningar av rut-företag och privat personlig assistans (KA 8, 9 och 13/12). Förutom att brukaren kan säga upp assistenten när som helst råder ofta vilda västern när det gäller grundläggande trygghet som kollektivavtal och försäkringar.  

Kommunal blir svagare i den här branschen och får jobba dubbelt så hårt för att få facklig närvaro där den behövs som bäst. Det visar även vårt reportage om fackligt aktiva bussförare (se länk).
  Privatarbetsgivarna, med Svenskt Näringsliv i ryggen, hörs inte protestera, trots att de gärna framhåller hur bra det är med en stark facklig motpart och hur ”tråkigt” det är när anslutningsgraden är svag. En undersökning i tidningen Vision (16/12) visar att var tredje förtroendevald upplever att de straffats  med lägre lön för att de jobbar fackligt, så man kan ju undra hur det är med detta i praktiken, även i kommunerna. 

Kommuner som privatiserar hoppas säkert att med detta få lägre kostnader. Men ibland blir det tvärtom, som i Södertälje, där LOV-reformen gjort det möjligt att etablera företag – och anställa familjemedlemmar för att ta hand om sina egna släktingar. Insyn och avtal saknas, samtidigt skenar kostnaderna  med 50-60 miljoner på ett år (Dagens samhälle 35/12). Nu stoppas möjligheten, men LOV:s avarter med fri etablering av oseriösa företag utan avtal har varken gjort det lättare för brukarna eller kommunalarna. Risken blir lägre lön, sämre pension och ingen möjlighet att hjälpa till. Att Kommunal nu vill att LOV avskaffas är logiskt och ansvarsfullt.

I kampen för att stärka fackets närvaro på de privata arbetsplatserna rustar Kommunal sin organisation i projektet KLOK. Fler av de  drygt 30 000 förtroendevalda ska jobba nära medlemmarna, där facket behövs som bäst. Fackets fotfolk har stora utmaningar framför sig. Stärk dem med beröm på vägen!