Avslöjandena om missförhållandena vid bygget i Sundbyberg gjordes av Dagens Arena förra veckan. När Byggnads och Sveriges byggindustrier besökte arbetsplatsen saknade 17 av 27 arbetstagare som de träffade arbetstillstånd. Sju personer misstänks ha förfalskningar av de handlingar som byggnadsarbetare behöver för att få arbeta i Sverige.

Efter avslöjandet har huvudentreprenören Veidekke sagt upp avtalet med underentreprenören Contender Demolering, där arbetstagarna utan tillstånd jobbade. Byggnads nöjer sig inte med den åtgärden utan anser att det inträffade visar på ett systemfel.
  – Regeringen har vid ett flertal tillfällen visat på en ovilja att införa EU-lagstiftning som förbättrar situationen för utsatta arbetstagare. Däremot är regeringen inte sen med att via tvivelaktiga EU-rättsliga resonemang inskränka fackliga rättigheter, säger ordföranden Johan Lindholm i ett pressmeddelande.