Vad kan en droppe väga?

Kraften samlas djupt inne i droppen tills trycket lämnar plats för annan hård kraft,

Det fasta dränker det flytande som ett bevis på det flytbaras svaghet,

Klapprande ropar det flytande om hjälp från ovan makt,

Finns det någon där? Lämnad och bortglömd i en oändlig tortyr med avsaknad av hopp,

Fallande för evigt samlar det flytande kraft djupt inifrån.