1980 hade en vuxen som arbetade på fritidshem hand om sju barn, förra året hade en vuxen hand om tjugo barn. Det visar Kommunals rapport Har någon sett Matilda som presenterades under måndagen. Orsaken till att nedskärningarna gått obemärkt förbi är att varken politiker eller chefer inom skolan tar verksamheten på tillräckligt allvar menar Kommunals förbundsordförande Annelie Nordström.
  – Fritidshemmen har hamnat mellan stolarna. Det är en ickefråga som ingen tar ansvar för, säger hon.

I rapporten där man intervjuat 1000 föräldrar till fritidsbarn framkommer också att en tredjedel av dem känner oro över barnens tid på fritids. Störst är oron över att barnen ska bli utsatta för mobbning eller att ingen i personalen ska ha tid med barnen.  Malin Nordin och Björn Iggström arbetar båda på fritids och kan förstå den känslan. De vittnar om att det kan vara svårt att verkligen hinna med varje barn och att se vilka konflikter som pågår i gruppen.
  – Vi har både utåtagerande barn och barn som gömmer sig när det händer något. De utåtagerande ser vi och tar hand om, men inte alltid dem som gömt sig. Jag skulle gärna ta hand om dem lika mycket, men det är svårt idag. Jag måste prioritera dem som är mest risk för de andra i verksamheten, säger Björn Iggström, som arbetar på ett fritidshem där de är tre personal som tar hand om 75-80 barn.

Malin Nordin tycker att rapporten ger en bra bild av hur fritidsverksamheten fungerar idag.
  – Den stämmer väldigt bra med verkligheten och det är första gången det finns något skrivet om det som vi pratar om på jobbet, säger Malin Nordin som är barnskötare på en skola i Bro utanför Stockholm.
  Hon är en av två personal i en fritidsgrupp på 39 barn i sex- och sjuårsåldern. En grupp där barnen kommer från många olika länder och ibland har svårt att förstå varandra och personalen. I den nya skollag som trädde i kraft 2011 ställs stora krav på att fritidshemmen ska uppfylla både mål om lärande och omsorg. Malin Nordin menar att det i princip är omöjligt att nå dem under de förhållanden hon arbetar under idag. 
  – Jag skulle vilja sitta ned och ha diskussioner med barnen, men mina dagar går åt till att släcka bränder, säger hon.

Kommunal föreslår nu att kommunpolitiker runt om i landet satsar på mindre barngrupper och högre bemanning för att ge personalen förutsättningar att göra ett bra arbete. Man vill också höja statusen för barnskötarna så att de erkänns som en professionell arbetsresurs med kunskaper som kan tas tillvara i verksamheten.
  – Det är dags att ta tag i fritidshemmen. Det är dags att sluta snacka och göra något, säger Annelie Nordström.

Barn på fritids 

Barngrupper storlek
• 1980: 17,8 barn
• 2011: 38,8 barn

Barn per vuxen
• 1980: 7,4 barn
• 2011: 20,4 barn