Telefonsvararen kommer
åter åter,
KLICK!
tack för att du väntar
berörs inte av att
patienten gråter..

Inspelade röster
kan inget höra,
går därför inte att
känslomässigt beröra
KLICK!
tack för att du väntar..

Tiden går
ingen personlig
service han får,
nedbruten till
själ kropp
finner för sin plåga
inget hopp..
fyrtiofem minuter
åter hörs ett
KLICK!
tack för att du väntar!