Marie Wahlberg är långtidsvikarie i hemtjänsten i centrala Malmö. Alla på hennes arbetsplats har skickats på kursen av chefen.
  – Egentligen vet man väl hur hiv smittar, men att bromsmedicinerna är så effektiva så man nästan inte är smittsam, det visste inte jag. Det mest givande var att höra en man som berättade om hur han fortfarande kan bli bemött i vården som hivpositiv. Jag trodde att samhället var lite mindre fördomsfullt.

Anna Christensen på Noaks ark i Malmö håller i kursen, som handlar om både hiv och hepatit. Kurserna började 1993 då många aidssjuka vårdades hemma. När bromsmedicinerna kom 1996 lades kurserna ner men kom tillbaka redan året därpå.
  – Vi fick veta från våra stödtagande att man inte blev bemött på ett bra sätt av hemtjänsten. Och det kan fortfarande finnas stor rädsla. Det finns personer som inte vill gå hem till hivpositiva, säger Anna Christensen.
  Hur stor är risken att personal skulle bli smittad?
  – Vi har inte haft någon smitta med hiv i vården sen 1985 i Sverige, i vårdarbetet utsätter man sig inte för en direkt smittorisk. En direkt smittorisk är oskyddat sex eller blodsmitta. 
  Varför finns då rädslan?
  – Det är en blodsmitta som också är sexuellt överförbar och det är fortfarande ett otroligt stigma runt hiv. Vi har inte många kontaktpersoner som lever öppet med sin hivstatus.

Marie Wahlberg säger:
  – Vi känner oss nog ofta svikna och utelämnade för att vi får för lite information. Man kan i efterhand få veta att någon hade hepatit eller hiv och då undrar man har jag gjort rätt?

Noaks ark

Organisation Noaks ark jobbar för att förebygga hiv och stödja smittade. Bara Malmö har kurser för hemtjänsten, men i Stockholm finns kurser för vårdpersonal.