Johan Eriksson.Johan Eriksson.

Varför valde du att skriva om det?
  – Jag arbetade själv inom industrin för många år sedan. Där fanns den här typen av system, men då var det svårt att tänka sig att de skulle användas inom vård och omsorg. Så arbetade jag en sommar som vårdbiträde inom hemtjänsten och mötte just det. Det stämde inte med hur jag tycker att vård ska bedrivas.

Vad har du kommit fram till?
  – Trenden går mot ökad mätning, men systemen fungerar inte som det är tänkt. De går att kringgå och de flesta vårdgivare jag intervjuade gjorde det.

Varför?
  – Det är en del av yrkesidentiteten att kunna vara flexibel. Personalen frågar sig hur de ska kunna vårda en människa utan att få vara det. De ordnar så att de får tid att vara det och gör lite mer än de borde.

Skulle systemen kunna vara bra för något?
  – Ja, exempelvis för att se till att besvärliga vårdtagare får den omsorg de har biståndsbedömning för. Men efter som systemen är så lätta att kringgå går det inte att lita på att det får det.

Kommer du att fortsätta undersöka det här ämnet?
  – Jag kommer i alla fall att skriva en mastersuppsats om det här.