Vård- och omsorgskontoret i Norrköping har lagt ett förslag som innebär att äldreboendena Timmermannen, Hallegården och Östergården omvandlas till trygghetsboenden, utan egen personal. Syftet är att sänka kostnaderna så att vård- och omsorgsnämnden klarar sin budget.
  Om neddragningen blir verklighet minskar antalet boendeplatser från 1 258 till 1 156. Det skulle innebära att Norrköping halkar under riksgenomsnittet och inte längre kan erbjuda särskilt boende till 5 procent av invånarna över 65 år.

Kommunals företrädare i Norrköping är mycket kritiska till hur ärendet har hanterats. Sparkraven har gjort att allt har gått snabbt, samma dag som den första MBL-förhandlingen hölls gick informationen om nedläggningsplanerna ut i hela organisationen.
  – En del personal fick läsa om det i tidningen morgonen efter. Då blev det kalabalik. Det här är jättedåligt skött, säger Yvonne Stolt, ombudsman på Kommunal Öst.
  Kommunal kritiserar också kommunens beslutsunderlag och pekar på att antalet äldre väntas öka stadigt. När det blir 102 platser färre på särskilda boenden kommer det att krävas andra insatser, påpekar Yvonne Stolt.
  – Vi befarar att de kommer att bli kvar på sjukhus eller behöva mer hemtjänst. Då blir det ingen besparing, säger hon.

I dag, måndag, sammanträder kommunfullmäktige i Norrköping för att fatta beslut om budgeten för de kommande åren. Då finns kommunalare från de tre hotade äldreboendena på plats för att dela ut flygblad (se bifogat dokument). Kommunalarna kommer även att protestera vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde på onsdag, när frågan om nedläggning ska tas upp till beslut.
  Om de tre äldreboendena försvinner måste ett 90-tal personer byta arbetsplats. Enligt Yvonne Stolt kommer de att omplaceras inom kommunen, det är inte aktuellt med några uppsägningar.