I första hand vill Annelie Nordström och Per Holmström se ökade resurser till både barn- och äldreomsorgen. Det kan definitivt behövas på sina håll. Trots att LOV är tänkt som en kvalitetsreform, finns det tyvärr kommuner som sätter ersättningsnivåerna så lågt att det blir omöjligt att klara ekonomin och samtidigt erbjuda medarbetarna kollektivavtal och bra villkor.
  Jag håller också med om att debatten om äldreomsorgen borde handla mer om kvalitet, och mindre om huruvida arbetet utförs i offentlig eller enskild regi. Men för den enskilde, som ska få hjälp i hemmet, eller behöver flytta till ett särskilt boende, är det viktigt att fortfarande ha kvar rätten att bestämma vem man ska ta emot hjälpen av. Då är LOV ett oslagbart instrument.

Ingen ska behöva ta emot hjälp som man inte är nöjd med, eller flytta in på ett boende man inte själv tycker är bra.
  Det innebär givetvis inte att den gamla har ansvar att själv utvärdera kvaliteten. Ett fungerande regelverk, med tydliga krav och en transparent kvalitetsredovisning är nödvändiga. Det är därför Vårdföretagarna har startat ett kvalitetsprojekt som ska ge bättre insyn i och information om den kvalitet företagen levererar. Vår förhoppning är att projektet kan utökas till att även gälla kommunernas verksamhet, så att alla kan utvärderas enligt samma måttstock.

LOV innebär inte bara en ökad makt för den enskilda vårdtagaren, utan kan också – med rätt ersättningsnivåer – ge stabila villkor för de anställda. I upphandlad verksamhet uppstår osäkerhet vid varje ny avtalsperiod. Ska man få fortsätta hos samma arbetsgivare eller kommer det en ny företagsledning med nya idéer och nya arbetssätt? Om varje kommun och varje företag i stället får bygga upp sin verksamhet och medborgarna fritt kan välja vem de vill anlita, kan de anställda själva välja vem de ska arbeta för. Det kan också stärka konkurrensen mellan företagen – och kommunerna – som arbetsgivare. Det borde också Kommunals medlemmar tjäna på.

Inga-Kari Fryklund,
förbundsdirektör för Vårdföretagarna