– Vi skulle behöva en bra arbetsledarutbildning, säger Åke Nygren, professor emeritus i personskadeprevention.
  Tillsammans med Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri vid Karolinska Institutet, har han under mer än ett decennium studerat anställda i vården som sjukskrivits för utmattningssyndrom. På ett seminarium under fredagen  presenterade de sina resultat.

En viktig slutsats är att personer med utmattningssyndrom utsöndrar mindre stresshormon än friska personer i en pressad situation. För första gången kan man visa att denna grupp har en störning i stresshormonaxelns funktion. Enligt forskarna betyder detta en riskfaktor som medför ökad sårbarhet för stress. Det kan bero på att personerna utvecklat förmågan som en reaktion på den stress som gjorde att de gick in i väggen. Men forskarna tror att det snarare kan vara medfött. Att en del människor har anlag för att bli utbrända.
  – Eller så kan de ha tränat upp den här förmågan redan som barn. Flera av dem vi intervjuade var maskrosbarn och hade haft det svårt i tidiga år, säger Marie Åsberg.

Forskarna varnar för att nya nedskärningar inom vårdsektorn kan leda till en ny våg av utmattade anställda.
  – Den första gruppen har försvunnit nu in i förtidspension. Men sedan anställs det nya som kan vara känsliga för stress. De reagerar när belastningen höjs på arbetsplatsen. Vi  kan få en ny epidemi av utmattningsdepression och då gäller det att vara förberedd, säger Marie Åsberg.

Att nedskärningar på arbetsplatsen kan öka sjukfrånvaron, är känt sedan tidigare. Likaså att det är viktigt att involvera arbetsplatsen i rehabiliteringen. Men så ser det sällan ut i verkligheten. Åke Nygren anser att det krävs en reformerad arbetslagstiftning. Men hur den skulle förändras, kan han inte säga.
  – Jag är ingen jurist, men vi kan inte ha en lag som innebär att arbetsgivare får betala en miljon kronor i böter, men i övrigt blir det inga förändringar på arbetsplatsen.

DU-projektet

DU står för Depression och utmattning i människovårdande yrken. Initiativet till studien togs av fack och arbetsgivare inom kommun- och landsting. Den finansieras av Afa försäkring, som är parternas försäkringsbolag.
Studien visade bland annat att personer med utmattningssyndrom utsöndrar mindre stresshormon än friska personer i en pressad situation. Deprimerade patienter uppvisade däremot en högre form av stresshormon än friska. Utmattningsdepression uppfattas ibland som en form av depression och forskarna anser att deras resultat nu talar för att utmattningssyndrom är en diagnos i sin egen rätt.
Studien visade också att få behandlingar hjälper. Bäst effekt ger arbetslivsinriktad rehabilitering. Läkemedel har till och med visat negativa effekter.
Forskarna är kritiska till att regeringens rehabiliteringsgaranti bara omfattar kognitiv beteendeterapi, de menar att det krävs en bredare typ av behandling.