2007 gjorde landets skyddsombud 317 6:6a-anmälningar till Arbetsmiljöverket. Sedan dess har antalet ökat stadigt för varje år, visar Arbetets granskning. Om utvecklingen håller i sig kommer 533 anmälningar ha kommit in när 2012 ska summeras.
  Flitigast är skyddsombud inom vård, omsorg och sociala tjänster, som har gjort 455 6:6a-anmälningar sedan 2007.

När det gäller skyddsstopp, där skyddsombudet själv fattar beslut om att stoppa arbetet, syns inte samma tydliga ökning. Antalet har legat relativt stilla de senaste åren och beräknas landa kring 70 i år.
Den klart vanligaste orsaken till skyddsstopp är hot och våld. Det har legat bakom 72 stopp sedan 2007, enligt Arbetets granskning.

6.6a

En 6.6a står för en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf. Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket om man inte är nöjd med arbetsgivarens svar eller inte får något svar.