Genom att få biståndsbedömare och vårdpersonal att jobba ihop ska de båda fackförbunden Kommunal och SSR få politiker runt om i landet att ge äldreomsorgen bättre villkor. Avstampet gjordes med en hearing på Kommunals huvudkontor i Stockholm dit ett tjugotal personer från hela landet var inbjudna.
  Drygt hälften kom från olika hemtjänstgrupper och hälften var biståndsbedömare och chefer från äldreomsorgen. Målet med dagen var att få en förståelse av varandras arbete för att kunna arbeta med varandra istället för mot varandra.
  – Biståndsbedömare och vårdpersonal är nycklar i kedjan som ska ge de äldre sina behov i vardagen. Vi måste börja samarbeta bland annat för att äldreomsorgen ska få högre status och sätta fokus på politikernas ansvar för kvaliteten på den, säger Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal.

Seminariedeltagarna från olika kommuner hade väldigt olika erfarenheter hur samarbetet fungerar idag. Men de flesta verkade överens om att samarbetet försämrats i takt med kommunernas krympande budgetar. Under hearingen kom det fram att de stora frågorna är bristen på tid, stressen och att de gamla inte alltid får den insats de behöver för att hålla sig friska. Ett av målen för samarbetet är att få politiker runt om i landet att förstå att man får den vård man betalar för.
  – Man måste ha ett helhetsperspektiv. Den här gruppen har en otrolig styrka i att våra arbetsvillkor går hand i hand med villkoren för brukaren. Det är inget egenintresse utan hör ihop och det kan vi få politikernas förståelse för, säger Camilla Sköld, socialpolitisk chef för SSR.

 Markus Svensson.Markus Svensson.

Markus Svensson arbetar inom hemtjänsten i Falkenberg och är glad över initiativet.
  – Det var intressant att träffa handläggare och samtala. Jag kommer att åka hem till Falkenberg och försöka samarbeta mer med handläggarna hemma. Innan jag åkte hit pratade jag med deras chef och vi tillsammans kanske kan påverka politikerna till att ge oss bättre villkor.
  Nästa mål är att skapa en diskussion om de här frågorna i hela samhället. Heike Erkers, förbundsordförande för SSR vill se ett gemensamt lobbyarbete med Kommunal när det gäller äldreomsorgen.
  – Kanske du och jag Annelie kan stå tillsammans på Almedalen nästa år och prata äldreomsorg. Vi måste statushöja det här området generellt. Dels för er som arbeta , dels för brukarna. Äldre är värda, säger hon.

Akademikerförbundet SSR

• Har drygt 60 000 medlemmar.
• Organiserar bland annat socionomer, samhällsvetare och beteendevetare inom social sektor.
• Är fjärde största förbund inom SACO.