Annelie Nordström hade varit ordförande i knappt en månad när hon i ett stekhett tält i Almedalen 2010 debatterade vårdens framtid:
  – När det gäller att ta ut vinster som hamnar i egen ficka kan vara det ett incitament som behövs. Men det behövs också restriktioner och tankar om hur det ska ske.
  Sedan dess har Caremaaffären briserat. Opinionsundersökningar visar att svenska folket ogillar vinster i välfärden, oavsett partitillhörighet. LO har fattat beslut om non-profit-princip i välfärden. Enligt Aftonbladet vill 11 av 18 ledamöter i Socialdemokraternas partistyrelse förbjuda vinst i välfärden eller kraftigt begränsa den. I dag sammanträder verkställande utskottet. På kongressen 2013 ska S fatta beslut.

Då har också Kommunal kongress, på den förra beslöts att ta upp en aktiv kamp mot fortsatt konkurrensutsättning. Och ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utarbeta en plan för det. Annelie Nordström har fått kritik för att inte följa beslutet.
  LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin, tidigare Kommunals förste vice ordförande, säger i Dagens Nyheter den 15 oktober att det behövs kraftiga vinstregleringar. Men Annelie Nordström är försiktigare.
  Vill Kommunal förbjuda vinster i välfärden?
  – Det vet vi inte riktigt än. Vi utreder. Varken vi eller LO är färdiga, vi är inne i en process där vi ska landa i ställningstaganden innan jul.
  LO utreder bland annat om vinstuttagen kan regleras genom att vässa lagstiftningen för bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb-bolag). I dag är utdelningen max 2,5 procent.
  Kan det vara en möjlig väg?
  – Den frågan arbetar man med i LO-utredningen och det är där vi ska klara ut det. Det är något som man måste titta ordentligt på. Vad är rimligt, vad får det för konsekvenser för arbetsförhållanden och möjligheter till löneutveckling?
  Hur förhåller du dig till en begränsning av vinstuttaget?
  – Jag är ett redskap, jag är ordförande för Kommunal, nu pågår ju de här arbetena som ska göra att jag har underlag att agera i Kommunals namn. Hittills har jag haft de beslut som vi haft sedan tidigare att stå på. Sedan dess har en himla massa saker hänt. Och då måste vi genomlysa och komma fram till om vi behöver nya ståndpunkter.

Tobias Baudin är i Dagens Nyheter tveksam om höga kvalitetskrav kan förhindra stora vinstuttag. Det är svårt att mäta kvalitet när det gäller vård av en demenssjuk.
  Men Annelie Nordström anser att höga kvalitetskrav kan göra stora vinstuttag omöjliga. Hon ser Kommunallagen och Lagen om offentlig upphandling som redskap.
  – Kärnan i en verksamhet som till 80 procent består av personalkostnader är faktiskt personalen. Bemanningen och kompetensen är i väldigt stor utsträckning avgörande för kvalitet.
  Kommunal vill ha statliga regler kring bemanning, hur ska de se ut?
  – Det finns internationella studier som visar att det finns starka kopplingar mellan kvalitet och bemanning. Vi vet ju att erfaren personal och yrkesutbildad personal har ett lite högre pris. Men om man kan landa i några sådana regleringar är för tidigt att säga.
  Vad är viktigast, att säkerställa kvaliteten eller begränsa vinsten?
  – Självklart att se till att det är kvalitet. Kvalitet och arbetsförhållanden hänger ju samman.
  Du har sagt att vinster inte försämrar kvaliteten?
  – Nej, det har jag inte. Vad vi försöker säga är att ha en ickevinstprincip löser inte de totala problemen i välfärdstjänsterna. Det är ingen absolut lösning på det här. Men jag hör ju att man tror det. Tar man bort vinsterna så blir allt bra igen, jag är tämligen säker på att det inte är så. Vinsterna som tagits ut ur de här verksamheterna i förhållande till de jättestora kostnadsnedskärningar som gjorts, särskilt under de senaste tio åren är två storheter som inte går att jämföra. Vi vill flytta fokus till resurstilldelningen. Jag upplever starkt att kommunerna använt möjligheten att lyfta ut verksamheten på entreprenad för att dölja sina kostnadsnedskärningar.
  Varför vill Kommunal avskaffa LOV, Lagen om valfrihethetssystem?
  – Av flera skäl. Lagstiftning som tvingar kommuner att tvinga medborgarna att välja utan att ha förutsättningar att verkligen göra det, det tycker vi inte är bra. Dessutom har det gett mycket dåliga effekter för medlemmarna. LOV i nuvarande konstruktion bör upphöra. Sedan kan man ju fundera på om man ska ersätta den med någonting eller har det i egen regi. Men så långt har vi inte kommit än i utredningen.
  Är det risk att kommunalare blir arbetslösa om LOV avskaffas?
  – Nej. Behoven av hemtjänst är konstant och ökar. Någon ska ju leverera eftersom vi har en lagstiftning i Sverige som gör att man har rätt att få de här tjänsterna.

Annelie Nordström är motståndare till regeringens förslag att göra LOV obligatorisk. Hon kritiserar också regeringen för uteblivna utredningar på en rad punkter.
  – De borde levererat i går, meddelarfrihet i första hand. Så att det blev en annan öppenhet i det här. Det ska vara samma lagstiftning för alla anställda, det är samma pengar som används.
  Kommer det vara någon skillnad på Kommunals och LO:s utredning?
  – Vi har mer ett medlemsperspektiv, det är lite mer medborgarperspektiv i LO-utredningen.
  Hur kan medlemsperspektivet ta sig uttryck?
  – Vi försöker inte bara jämföra avtalen rent faktiskt, vi undersöker medlemmarnas upplevelse av att arbeta privat, offentligt och i en stiftelse eller non-profit. Om de upplever att det är någon koppling till det här med vinster.
  Annelie Nordström vill inte säga något om de förväntningar som hon har på undersökningen. Men sedan 2010 har hennes mål har varit att besöka en arbetsplats i veckan.
  – Om jag bara ska gå på det jag känner så låter det exakt likadant. Oavsett om det är privat eller offentligt. Alla klagar på exakt samma saker, sina arbetsförhållanden, sin arbetsbelastning, på bemanningen och för dåliga arbetsvillkor, alltifrån delade turer, visstidsanställningar. Hela köret. Det låter likadant oavsett om jag är på Carema-företag, Attendo-företag eller om jag är i Östersunds eller Jönköpings kommun. Det är större skillnad mellan kommuner och företag på olika ställen i landet än vad det är mellan privat och offentligt.
  Hur blir det om Kommunals utredning kommer på kollisionskurs med LO:s?
  – Jag har ingen sådan känsla, även om det är en massa testballonger ute. Jag förutsätter att vi ingår i utredningen. Jag hoppas vi får genomslag för vår medlemsundersökning och vad den visar. Jag vill mena att vi har mer kunskap på de här områdena. Jag har svårt att de att vi skulle få en konflikt om industripolitik eller affärstidslagen. Det är områden där andra förbund har stora förkunskaper, då brukar vi lyssna på dem. Jag tror att de lyssnar på oss.