De har redan strejkat både i juli och augusti och fortfarande vägrar de att ge upp. 79 procent av medlemmarna vill ha en ytterligare och hårdare strejk.
  Nu ansluter de sig till den massdemonstration som TUC, den brittiska motsvarigheten till LO/TCO genomför, för en bättre framtid. Mängder av busstransporter med fackets medlemmar kommer till London och ska marschera längs gatorna till Hyde Park, där talarna avlöser varandra och det blir mängder av aktiviteter.

Bakom det brittiska biblioteket på en liten sidogata har fackförbundet Unison Camden i London sitt lokalkontor. På ett bord ligger en banderoll, som Georg Benette och Paul England vecklar ut. De kräver rimliga löner och värdiga jobb och bakom den banderollen ska de tåga på lördag.
  Parkeringsvakterna är anställda av NSL, ett riskkapitalbolag. Av de 13 kontrakt NSL har erkänner de bara facket på sex ställen. Minimilönen i England är idag motsvarande 68 svenska kronor i timmen, men lite högre i London. Här är den cirka 91 kronor men parkeringsvakterna har bara 88 kronor. Samtidigt finns det andra parkeringsvakter i London som har en lön på 143 kronor och en arbetstid på 35 timmar medan de i Camden har 42,5 timme. För att få tillvaron att gå ihop får de jobba ännu fler timmar men utan övertidsersättning.
  – I London finns många privata hyreslägenheter där låginkomsttagare får betala över 13 000 kronor månaden i hyra. Lägg dessutom till de allt ökade mat- och energipriserna. En elräkning går på uppåt 11 000 kronor om året. Och höga biljettpriser på tunnelbana och bussar, berättar Georg Benette.

När de nu går ut på gatorna är det för att förmedla samma budskap som tusentals andra inom TUC. De protesterar mot privatiseringar och mot den konservativa/liberala regeringens åtstramningspolitik. De vill ha en framtid med tillväxt och jobb.
  – Vi inom offentliga sektorn har frysta löner sedan tre år tillbaka. Vår reallön har minskat med 12 procent. Här i Camden har mer än 900 av cirka 5000 kommunala jobb försvunnit. Att dela ut matlådor till gamla och handikappade har tagits bort.
  Han ger ett exempel på hur illa det kan se ut inom äldrevård, som privatiserats. Ett företag Housing 21 tog över vård av dementa och de anställda fick välja: Antingen att sluta eller finna sig i att lönen sänktes från 121 kronor till 91. De flesta slutade. Nu har företaget annonserat efter personal för en lön motsvarande 74 kronor.
  – Vi är emot frysta löner för miljontals människor medan bankdirektörer får allt högre bonusar. Vi är emot att handikappade får sämre bidrag medan de rika får betala allt mindre skatt, avslutar Georg Benette, som inte har tid att prata längre utan är i full färd med att mobilisera medlemmarna att ställa upp på lördag.