Trots att privatisering av vatten- och avloppsdrift har misslyckats i Europa och andra delar av världen fortsätter trojkan, det vill säga EU-kommissionen, IMF och den Europeiska Centralbanken (ECB) att ställa krav på vattenprivatiseringar. För att få lån har Grekland fått gå med på att sälja ut vattenbolagen i Thessaloniki och Aten.
  I Paris och en rad andra städer sköts dessa vattenförsörjningen åter i offentlig regi. Holland antog år 2004 en lag som förbjuder privatisering av vatten. I Italien har människor sagt nej till privatisering i en folkomröstning och en domstol har slagit fast att privatisering av vatten strider mot författningen.

EU-kommissionen har ingen rätt att påtvinga enskilda stater att privatisera vatten, enligt EPSU, den fackliga federationen för offentligt anställda i Europa.
  – Kommissionen har tappat verklighetsförankring och måste förklara sig, säger Jan Willem Goudriaan, EPSU.
  Just nu driver EPSU ett europeiskt medborgarinitiativ, som kräver att vattenförsörjningen inte ska säljas ut.