Afa försäkring har tagit fram ett material som heter ”Vård i annans hem”, på uppdrag av fackförbunden och Sveriges Kommuner och landsting. Materialet består av olika samtalsövningar som man ska göra tillsammans i arbetsgruppen (klicka på länken för att läsa mer).