En barnhand snurrar en Jordglob
två kroppar en inre en yttre kropp
inga gränser mellan Land Religion Kultur
bara en stor nyfiken pulserande
människokropp
den snurrar runt ut och in i oss alla………..