Natten har somnat;
dagen tar sin promenad

– livet tittar på