FOA organiserar omkring 193 000 välfärdsarbetare i Danmark. Facket har gjort två undersökningar och frågat mer än 3 000 av dem om deras arbetssituation. 15 procent svarar att de har utsatts för mobbning på jobbet under det senaste året.
  I Danmark som helhet ligger motsvarande andel på 12,5 procent, enligt den senaste undersökningen från Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Personer som framför allt jobbar kvällar och nätter är överrepresenterade bland dem som har drabbats, visar undersökningen. Den vanligaste formen av mobbning är ryktesspridning och skvaller.