Vad går kampanjen ut på?
  – Den handlar om att ta ställning i vardagen och säga ifrån när någon säger något rasistiskt eller nedlåtande. Som yttre tecken på att man inte tolererar vardagsrasism kan man bära knappen med texten: ”Varför säger du så”. När samhället förändras och blir sämre är det tyvärr lätt att man skyller på människor från andra kulturer, så ämnet är alltid aktuellt.

Vilka är det som ligger bakom?
  – Kommunal, LO, S och ABF tillsammans.

 Eva Turunen.Eva Turunen.

Ni drog igång kampanjen i februari i år, vad har Kommunal gjort sedan dess?
  – Vi har bjudit in föreläsare till Kommunals årsmöte som talat om främlingsfientlighet och rasism. Vi planerar också att ge sektionsföreträdarna utbildning i ämnet. Jag och Ann-Katrin Eneblom som är ansvariga för kampanjen på vår avdelning har informerat och delat ut knappar till ombuden i varje sektion. De i sin tur lanserar dem vidare till arbetsplatserna genom arbetsplatsombuden. Vi började kampanjen här i Värmland, och den 26:e oktober går budkavlen vidare till Örebro.

Hur har det gått?
  –Bra, men det tar en väldig tid att få ut budskapet eftersom Kommunal har så många olika sorters arbetsplatser. Därför tar vi hjälp av media och en facebookgrupp.

Kan vem som helst beställa knappar?
  – Ja. Kommunals medlemmar kan beställa knapparna gratis från sektionerna på respektive avdelning. Den som inte är medlem kan vända sig till S partidistrikt i Värmland, eller beställa dem på Socialdemokraternas hemsida. Knapparna kostar 3,50 kronor styck. Man kan beställa som organisation eller enskild.

Du har själv utländsk bakgrund, var kommer du ifrån?
  – Jag är född i Ungern. Jag kom hit 1974 och bodde på en mindre ort där bara vår familj hade utomnordisk bakgrund.  Jag har inte varit så utsatt, men fick kommentarer från andra barn när jag gick i skolan för att jag har mörkt hår. Därför känner jag med dem som utsätts för nedvärderande kommentarer och rasistiska handlingar. Man måste tänka på vad man säger, ord gör ont!