Minns du hur vi brukade gå ner
till den frusna floden och betrakta
vinterkvinnornas lek bland block av sten?

Ovanför oss gnistrade miljontals
kristalltänder och bortom skogarna
hördes ambulansernas muntra tjut

Det var vackert då

Det är vackert nu.