Vi föds fram genom dessa fostervatten
ut i den stora floden av livsförutsättningar
vilka mänskliga stränder når vi
finner vi de boplatser vi söker
Vi måste återfödas varje dag
inget får tas för givet
I ögonblicken vilar tiden
men också sanningen om oss själva…………