LO:s styrelse enades på måndagen om avtalskraven inför 2013 års avtalsrörelse. Formellt är det LO:s repskap som ska fatta de definitiva besluten den 24 oktober.

Så här ser LO–styrelsens förslag ut: 
  • Löneökningar i krontal till dem som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden, en genomsnittlig industriarbetarlön. De som tjänar mer får procentpåslag på lönen. Med denna modell menar styrelsen att lågavlönade i reda pengar ska få större löneökningar än andra. Exakt hur mycket mer beror på vad LO kräver i krontal och procent, det bestäms i början av december.
  – Men det bör bli drygt en halv procent mer till dem som får krontal, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.
  • Lägstlönerna i varje avtal ska höjas med samma krontal som övriga löner under 25 000 kronor i månaden.
  • LO–förbunden lovar solidariskt att ställa upp för varandra i kommande avtalsrörelse, med sympatistrejk om så är nödvändigt.
  • En ny avtalsförsäkring som ger 10 procent av lönen i sex månader till dem som är föräldralediga. Den ersättningen finns redan i många av Kommunals avtal men saknas inom till exempel industrin.
  – Detta är en viktig jämställdhetssatsning. Vi hoppas att vi med denna försäkring ska få fler män att ta ut föräldraledighet, säger LO:s ordförande Karl–Petter Thorwaldsson.
  • Tjänstemännen bjuds in till överläggningar för att försöka enas om en gemensam modell där krontal betalas ut till alla som tjänar mindre än genomsnittslönen i Sverige år 2011, 29 000 kronor i månaden.

Kommunals ordförande Annelie Nordström tycker att LO:s modell är bra därför att den ger mer till förbundets lågavlönade grupper.
  – Vi har räknat och kommit fram till att exempelvis personliga assistenter skulle få minst lika mycket mer jämfört med vårt förslag om jämställdhetspott i senaste avtalsrörelsen, säger hon.
  Enligt henne är LO:s lönemodell bra för jämställdheten men också nödvändig för att hålla efterfrågan uppe så att industrin kan sälja sina varor.
  – Vi har sett hur allt fler inte klarar av att leva på sin lön i krisens Europa. I Tyskland är det till exempel 4 miljoner heltidsanställda som inte klarar av sin försörjning på grund av för låga löner. Detta drabbar den industri som behöver kunder som har råd att köpa de produkter som tillverkas, förklarar hon.
  Samtidigt betonar Annelie Nordström att den internationellt konkurrensutsatta industrin även i fortsättningen ska vara lönenormerande.

IF Metalls ordförande Anders Ferbe tycker att den nya lönemodellen är bättre än förra avtalsrörelsens förslag om jämställdhetspott, ett förslag som IF Metall då sa nej till.
  – LO:s nya modell ställer inte lågavlönade kvinnor och män emot varandra, samtidigt som den innebär en jämställdhetssatsning. Vi i IF Metall är beredda att kroka arm med alla andra förbund så att vi i alla avtal kan se till att lägstlönerna ökar enligt vår modell. Det är oerhört viktigt att vi lyckas med den samordningen, säger han.
  Karl–Petter Thorwaldsson är mest nöjd med enigheten bakom styrelsens förslag.
  – Jag är både stolt och glad över en samordning som alla fjorton LO–förbund solidariskt ställer sig bakom. Det har varit en process sedan i somras. Vi har jobbat hårt. Jag är mycket imponerad av vår avtalssekreterare Torbjörn Johansson som har tagit fram denna modell och fått alla att enas kring den, säger han.

Karl–Petter Thorwaldsson tror att det har varit en fördel med en ny LO–ledning som valdes i våras.
  – Vi är inte belastade av de konflikter som har varit tidigare, säger han.
  Förra gången hoppade industriförbunden av LO:s samordning.
  – Ingen av oss är nöjda med hur den avtalsrörelsen genomfördes. Nu är vi enigare och starkare än vi har varit på mycket länge, säger Torbjörn Johansson.