I ett pressmeddelande säger Svenskt Näringslivs vice vd att LO:s nya lönemodell gynnar dem som har jobb men missgynnar dem som står utanför arbetsmarknaden.
  – Vi måste komma ihåg att vi har en mycket hög arbetslöshet, särskilt bland de unga, säger han.

Christer Ågren gillar inte att LO:s lönemodell kan ge mer till lågavlönade kommunalare jämfört med industrianställda.
  – Det vore olyckligt för svenska exporterande företags konkurrenskraft om facken inom industrin ställer sig bakom en LO–samordning som i huvudsak innebär att hemmamarknadsverksamheter ska ha högre löneökningar, säger han i pressmeddelandet.