Brunnsviks folkhögskola har beslutat att lämna Ludvika vid årsskiftet för att flytta till Borlänge. Bakgrunden är att vi betalar 2 miljoner i hyra om året och 4 miljoner i uppvärmning. Fastigheterna har inte underhållits och kostar, enligt förvaltningsbolaget, 60-90 miljoner att renovera. Brunnsvik har samma uppvärmningskostnad som en industri på ca 25 000 kvadratmeter.

”Bolagsplundring”. ”Oseriöst av Brunnsviks ledning” och ”Brunnsvik kan inte ligga i Borlänge”. Det är några av rubrikerna om Brunnsviks Folkhögskola efter vårt beslut att flytta från Ludvika till Borlänge. Det trots att vi väljer att satsa 6 miljoner mer om året på utbildning istället för uppvärmning av byggnader.
  Vi har all respekt för den nostalgi som finns kring platsen Brunnsvik och vad platsen betytt för dem som studerat eller studerar där. Men idag behöver folkhögskolan vidga sitt uppdrag och också vara där deltagarna finns. En flytt till Borlänge innebär att vi jobbar ännu mer med dem som behöver oss.  Vi lämnar de gamla byggnaderna och skapar hundratals nya utbildningsplatser i regionen.

Sverige har cirka 130 000 arbetslösa ungdomar och ytterligare 230 000 ungdomar som varken finns inskrivna hos Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Dalarna har stora problem med att ungdomar inte klarar gymnasiet och att de går direkt från skolan och in i socialbidrag. Samtidigt som Dalarna har en hög arbetslöshet behöver länet rekrytera. Företagen behöver duktigt yrkesfolk. Men det finns ingen brygga mellan arbetslöshet och jobb. Därför väljer Brunnsviks Folkhögskola att bidra till det. Nästa år startar vi en Allmän linje i Borlänge, där ungdomar och äldre som inte har fullständiga gymnasiebetyg får läsa in kärnämnena. Vi kommer att starta flera yrkesutbildningar som Dalarnas företag och kommuner har behov av. Utbildningarna kommer att utformas i samråd med det lokala näringslivet, fackföreningarna och kommunerna.

Trots vårt initiativ att satsa på ungdomar, de som behöver sadla om och på regional utveckling, så bedrivs det en mediedebatt för att vi ska vara kvar i de gamla röda husen i Ludvika. Självklart har vi stor förståelse för att våra internatdeltagare på nuvarande utbildningar inom konst, skrivande och musik drabbas av flytten.  Men deras utbildningar flyttas med till Borlänge.

Debatten i media är häpnadsväckande: vi kallas för bolagsplundrare, får höra att ledningen är katastrofal och att folkbildningen kommer att krackelera. Sakargumenten är få, istället präglas debatten av känslor och en förfluten syn på att folkbildning måste bedrivas på en internatskola på landsbygden. Men folkhögskolan startades för att människor som behövde utbildning (och bildning) skulle få möjlighet till det och det kräver idag att folkhögskolan också kommer till de deltagare som inte har råd eller möjlighet att ta sig till en internatskola. Och att kalla det bolagsplundring att använda skattepengarna till utbildning, ja, det signalerar att mediedebatten är allt annat än saklig. Det är ett tecken på att de som givit sig in i debatten lever i det förflutna och har svårt att möta dagens utmaningar.
  I våra ögon är det bolagsplundring att fortsätta betala för byggnader som inte underhållits.
  I våra ögon är det bolagsplundring att ta skattebetalarnas pengar till hyra och uppvärmning istället för utbildningsplatser. Vi kan inte kämpa för en plats, vi kan inte kämpa för det som varit, vi måste kämpa för det som är och för framtiden.

Tommy Hindrikes,
verkställande tjänstman Brunnsviks Folkhögskola
Lars Starkerud,
ordförande Brunnsviks folkhögskola
Sofie Wiklund,
rektor Brunnsviks Folkhögskola