Det nya avtalet är ettårigt och gäller från den 1 april 2012. Lönerna ska höjas med i genomsnitt 564 kronor per anställd och månad. Även lägstalönerna höjs med samma belopp.

Färdtidsersättningar, jourersättningar och beredskapsersättningar höjs också i det nya avtalet. Ersättningen för arbete på obekväm arbetstid fryses på tidigare nivå. Som kompensation för det utökas de anställdas arbetstidskonto med 9 timmar, som kan tas ut som ledighet.