Första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna har ett gemensamt etikråd som ska se till att de företag som investeras i, inte kränker mänskliga rättigheter. Etikrådet agerar däremot inte alltid därefter.
  Tredje AP-fonden investerar till exempel i det kanadensiska gruvföretaget HudBay Minerals. I september 2009 mördades mayaledaren Adolfo Ich Chamán av säkerhetsvakter som jobbade för ett dotterbolag till HudBay Minerals. Han höggs med en machete och sköts sedan i huvudet. Detta skedde då människor skulle tvångsförflyttas för att bereda plats för gruvnäringen i El Estor i Guatemala.

Säkerhetschefen vid tillfället för mordet är nu äntligen gripen av guatemalanska myndigheter. Under det kommande två månaderna ska en utredning göras och förhoppningsvis väcks åtal. I mars 2013 kommer HudBay Minerals för första gången att höras i den kanadensiska rätten, företaget nekar fortfarande till anklagelserna.

Då AP-fondernas etikråd inte tycks agera vill jag påminna rådet om att det hög tid att ta avstånd från mord och kränkningar av mänskliga rättigheter. Jag vill inte att mina pensionspengar investeras i företag som HudBay Minerals.

Sandra Michel,
student i Freds- och konfliktkunskap Malmö högskola och just nu praktikant på Latinamerikagrupperna i Nicaragua.