Bakom det här reklamspråket finns ett omfattande jobb med Kommunals framtida inriktning – och ett uppfordrande upprop från gräsrötterna: Mer av facket ute på arbetsplatserna och mer kamp: Mot resursbrist, dålig arbetsmiljö och låg kvalitet. För yrkesstolthet, bra bemanning och ökade resurser till välfärden. Kommunal ska slåss mera, sitta mindre i arbetsgivarens knä, är det tydliga budskapet från de kommunalare med eller utan medlemskap som involverats i framtidsarbetet.
  Totalt har runt 11 000 personer tyckt till i olika former, ett engagemang som bland annat kommer till uttryck i en stor muralmålning i Kommunals styrelserum. De 500 ansikten som sitter där ska påminna förbundsledningen om meningen med föreningen. ”Att göra samhället mer solidariskt och jämlikt är den stora utmaningen i dag”, säger en medlem.

Ta större plats – på arbetsplatsen. Så kan man sammanfatta gräsrotsuppmaningen till det framtida Kommunal. Som ska vara lätt att komma i kontakt med och åstadkomma synliga resultat.
  En sektion sammanfattar: Kommunal är som bäst när de ”Ser problemen, agerar, slår tillbaks skoningslöst. Lyckas.”
  Unga ickemedlemmar uppmanar: Bli problemlösare på arbetsplatserna, driv på mer, visa tydligare resultat.
  De unga som deltagit i fokusgrupperna målar upp en svart bild av sitt arbetsliv med stressade chefer, slimmade organisationer, ingen som lyssnar och regler som inte följs. Samtidigt hjälper Kommunal dagligen många medlemmar – och det är här förbundet har sin styrka att bygga vidare på.

En vision behöver inte vara realistisk, den beskriver ett önskat framtida tillstånd. På förbundsmötet var ordet ”älska” uppe till debatt, många ombud var tveksamma och kritiska, samtidigt som en majoritet tillfrågade gjort tummen upp. För den som bara använder älska i djupa relationer med medmänniskor kan det klinga främmande. Men för dem som tycker ordet kan laddas olika beroende på sammanhang funkar det fint som ledstjärna för vad fackets kamp ska syfta till: Bra lön, bra arbetsmiljö, inflytande: Viktiga jobb värda att älska – dygnets alla timmar. Når Kommunal dit har medlemmarna fått nytta för avgiften.