För 2012 ser ekonomin ljus ut på det stora hela i kommuner och landsting, plus 18 miljarder. Det beror på att de får tillbaka pengar för en premie som betalats in till Afa försäkring. Det är alltså inte verksamheterna som går med plus.

Men ett plusresultat för den totala ekonomin i kommuner och landsting innebär inte att det går bra överallt. Till exempel pågår just nu besparingar i alla landsting, det har KA berättat tidigare. De fyra största universitetssjukhusen ska till exempel tillsammans spara 1,5 miljarder 2012, men sparbetingen sker över hela landet (se länkad artikel).
  För de kommande åren ser det mörkare ut för offentlig sektor, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Målet om att ha ett överskott på 2 procent kommer inte att kunna hållas. SKL tror att många kommuner och landsting kommer att behöva höja skatterna för att klara ett överskott på 1 procent. Om varken skatter eller statens bidrag till kommuner och landsting höjs landar resultatet på minus 10 miljarder kronor 2016.

Anledningen till den dåliga ekonomin är bland att kostnaderna fort. Det beror bland annat på att andelen äldre ökar i befolkningen och för landstingen blir mediciner och avancerade behandlingar också dyrare.