För ett par veckor sedan rapporterade KA om hur Umeå kommun ville att en kokerska skulle svara på frågor om sitt sexliv, sin avföring och hur ofta hon gick i kyrkan (se länk till höger). Nyheten fick stor spridning och ledde till en intensiv debatt. 

Annett Olofsson på LO-TCO Rättsskydd menar att frågor om sex och avföring går över gränsen för vad en anställd ska behöva svara på.
  – Frågor om religion är dessutom ett brott mot grundlagen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Vi är alla garanterade religionsfrihet, säger hon.
  Annett Olofsson menar att det ändå inte är enkelt för en anställd att bara vägra svara på dessa frågor.
  Det kan uppfattas som arbetsvägran eller vägran att samarbeta under rehabilitering, vilket kan vara saklig grund för uppsägning.
  – Mitt råd är att en anställd som uppmanas att svara på kränkande frågor i första hand ska vända sig till facket, säger hon.

Annett Olofsson anser att facket kan stoppa frågorna genom att göra tolkningsföreträde med hänvisning till kollektivavtalet.
  – Det finns en dold klausul i avtalen som säger, att arbetsgivarna ska utöva arbetsledningsrätten enligt god sed på arbetsmarknaden. Facken i Umeå borde också fundera över hur frågorna i personlighetstestet har hanterats. Det kan ha skett brott mot personuppgiftslagen (PUL), säger hon.

Kommunals ombudsman i Västerbotten, Kjell-Ivan Eriksson, säger att avdelningen inte bestämt sig för hur den ska agera efter avslöjandet om det kränkande personlighetstestet.
  – Jag utesluter inte att vi kan begära skadestånd för de medlemmar som har utsatts för de kränkande frågorna, säger han.