Kommunal i Västerbotten begär skadestånd för de kränkande personlighetstest som medlemmar utsatts för när deras arbetsförmåga skulle bedömas.

 Testet innehöll bland annat frågor om sexdrift och kvalitet på avföringen.
  – Vi anser att detta strider mot kollektivavtalet, de personliga anställningskontrakten samt är en kränkning för de som har utsatts för dessa frågor. Enligt vår uppfattning är frågor om sex och avföring inte relevanta för att bedöma arbetsförmågan, säger avdelningsombudsman Kjell–Ivan Eriksson.

Kommunal begär dels allmänt skadestånd till förbundet och dels ideellt skadestånd till de som har utsatts för personlighetstestet.
  – Hur många dessa är vet vi inte. Kommunen utreder detta själva. De som känner sig drabbade får gärna höra av sig direkt till oss också, säger han.
  Hur stora skadeståndsbelopp Kommunal kräver vill han inte uppge.
  – Det är för tidigt. Vi måste diskutera detta internt först, säger han.