Frågan om vinster i välfärden har varit en problematisk fråga för Socialdemokraterna. Turerna kring Carema och andra stora riskkapitalägda företag som har haft upplägg för att slippa skatt på vinsterna genom interna lån och genom att ha konton på skatteparadis har upprört många.
  Flera S-distrikt vill säga nej till vinstutdelningar men partiledningen med Stefan Löfven i spetsen har signalerat att det inte går. Men vad S centralt egentligen vill i frågan är fortfarande oklart. Partiet har lovat lämna besked under hösten.

Nu har två förslag kommit från annat håll inom S om hur man ska garantera att skattepengar som avsätts för välfärd också ska gå till välfärd. Ett av dem kommer från S i Göteborg i en ny rapport.  Förbud mot vinster finns inte med där.
  – Det är ett slag i luften, man kommer inte åt problemet på det sättet, säger Anna Johansson (S), ordförande i partidistriktet i Göteborg.
  Nya lagar och regler för att stoppa vinstuttagen fungerar inte, det finns för många sätt att dölja vinst.  Att förbjuda aktiebolag är inte heller lösningen eftersom det finns bra verksamhet, till exempel ABF:s vuxenutbildning, som drivs så. Det menar rapportförfattarna.
  – Det är viktigt att poängtera att vi inte kan ha en diskussion nu som vi kanske borde haft på 90-talet om hur den här marknaden ska regleras och hur avarter ska stoppas.  Man kan inte låtsas som att det här inte redan finns och diskutera som om det handlar om vi ska införa det eller inte, säger Anna Johansson.

Viss begränsning av vinster vill hon se men framförallt bör kvaliteten stärkas kraftigt i den offentligt drivna verksamheten. Tanken är att om privata välfärdsföretag kan hålla en relativt god kvalitet och ändå skicka ganska mycket pengar i vinst till sina ägare borde offentligt driven verksamhet kunna höja sin kvalitet eftersom de behåller alla pengar.
  Under åtta år vill S i Göteborg att satsningar ska göras på ett kunskapslyft. Men det är alltså inte frågan om mer resurser. Om den offentliga verksamheten tillförs mer pengar måste nämligen också de privata få mer. Istället ska pengarna användas bättre.
  – Det vi ser framför oss är ett systematiskt kvalitetsarbete. Kommunen bör ha storsdriftsfördelar som man kanske inte utnyttjar fullt ut. Är det så att vi alltid använder varje krona på rätt sätt, gör vi saker på rätt sätt, eller kan vi få högre kvalitet och bättre nytta för pengarna? Där tror vi att svaret på den frågan är ja, säger Anna Johansson.
  Hur kan det lösa problemet med riskkapitalisterna?
  – Att man helt enkelt konkurrerar ut sämre verksamhet genom att hålla en mycket högre kvalitet.
  Vad skulle det kunna innebära för de anställda?
  – Ibland i offentlig sektor finns en ganska stelbent arbetsorganisation som gör att människor inte får använda sin potential fullt ut,  inte får ta ansvar och inte kan utvecklas i sitt arbete fullt ut.
  Blir det fler anställda?
  – Det kan det bli. Om man arbetar mer systematiskt med optimerad bemanning och minskar sjukfrånvaron och vikariebehovet kan det faktiskt innebära att man ändå kan ha fler anställda utan att tillföra mer resurser. Effektiviseringspotentialen handlar inte om att folk ska springa fortare.
  Rapporten är en vidareutveckling av en distriktsmotion som kommer att lämnas till S partikongress som hålls nästa år.

Samtidigt har Ardalan Shekarabi (S) skrivit en annan rapport om de rättsliga aspekterna av vinst i välfärden. Han ger förslag på hur frågan kan hanteras.
  • Ställ högre kvalitetskrav. För det krävs ingen lagändring men detaljreglering kan minska flexibiliteten och det krävs en mer omfattande kontrollapparat.
  • Sätt ett tak för vinstdelning för att säkra kvaliteten. Detaljerade regler behövs för att förhindra företag att hitta kryphål. Kräver en omfattande revisions- och kontrollverksamhet.
  • Inför ett förbud mot vinstutdelning. Problemet är att majoriteten av de privata aktörerna som finns idag i välfärden har ett vinssyfte och kan tvingas lägga ned.
  • Blanda modellerna med högre kvalitetskrav, något tak för vinsterna och ge kommunerna rätt att ställa non-profitkrav vid upphandlingar.