TCO presenterade i dag ett förslag på hur a–kassan kan förbättras. Det innehåller höjt tak till 80 procent av 27 500 kronor i månaden (det ger en dagpenning på 1000 kronor).
  I dag är taket 18 700 kronor, hur mycket mer du än tjänar. Som mest ges 80 procent av taket, alltså 14 960 kronor i månaden, i a–kasseersättning.

 Eva Nordmark, ordförande för TCO.Eva Nordmark.
Foto: Jann Lipka

TCO vill att taket i fortsättningen ska värdesäkras så det höjs med inflationen.
  Senast taket i a–kassan höjdes var för tio år sedan. Då hade Sverige Europas sjätte högsta
a–kasseersättning.
  – I dag har vi rasat ner till plats 24, vi är sämst i Norden, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.
  När taket höjdes år 2002 hade 75 procent av alla löntagare möjlighet att vid arbetslöshet få 80 procent av tidigare inkomst i a–kasseersättning. Idag är det en tredjedel som får ut motsvarande ersättning. Av dem med heltid är det 11 procent som har detta inkomstskydd.

Arbetslöshetsersättning som bygger på tidigare inkomst ska enligt TCO ges till den som är medlem i en a–kassa och uppfyller arbetsvillkoret, som enligt förslaget ska lättas upp i jämförelse med nuvarande regler.
  Den som inte är medlem i a–kassan föreslås få rätt till en grundersättning vars storlek varierar beroende på hur länge personen har arbetat eller på inkomsten.
  TCO lanserar idén att den som har arbetat i minst tre månader under sex månader eller haft en total arbetsinkomst på minst 8 000 kronor under ett halvår får 320 kronor per dag i ersättning från a–kassan.
Den som har arbetat i minst tre månader under sex månader och under samma tid har tjänat minst 9 000 kronor föreslås få 400 kronor i dagersättning från a–kassan.
  TCO:s förslag innehåller en utbildningsbonus för dem som har läst på högskola, de ska ha rätt till tre månaders a–kassa medan de söker jobb efter examen. Denna bonus ska enligt TCO inte ges till dem som söker arbete direkt efter gymnasiet.

Avgiften till a–kassan ska enligt TCO vara maximalt 150 kronor i månaden. Den avgiften föreslås vara avdragsgill så efter skatt blir den omkring 100 kronor per månad.
  Regeringen och Miljöpartiet vill att a–kassan förstatligas och slås ihop med sjukförsäkringen. Detta utreds nu och ett förslag väntas om ett par år.
  TCO:s förslag bygger på att a–kassan även i fortsättningen ska vara frivillig att vara med i, och att a–kassorna även i fortsättningen ska ha en nära koppling till fackförbunden.
  Detta är inte ett helt färdigt förslag. TCO efterlyser reaktioner och synpunkter från alla som vill vara med och påverka hur a–kassan bör fungera och se ut.