Tjänstepension, som också kallas avtalspension, är den del av pensionen som är kollektivavtalad. För anställda i kommun, landsting och Pactaföretag (kommunala bolag) gäller KAP-KL. 

Den här pensionen har två delar. En del är avgiftsbestämd, arbetsgivaren betalar in 4,5 procent av lönen från första lönekronan. De flesta kommunalare omfattas av den avgiftsbestämda delen. Den andra delen av KAP-KL är den förmånbestämda, för att få del av den ska man tjäna mer än 34 125 kronor i månaden. Det gör cirka 300 av Kommunals drygt 350 000 medlemmar som är anställda i kommun och landsting.
  I slutet av förra veckan sade SKL upp avtalet för KAP-KL.
  – För att förändra det som arbetsgivaren vill var vi redan inne i förhandlingar. Det är synd att man säger upp det i stället för att låta förhandlingarna sin gilla gång. Nu måste vi börja om från början med allt, säger Kommunals ombudsman Anne-Maria Carlsgård.
  Förhandlingarna handlade då om att ha ett annat avtal för dem med höga löner – hur höga var inte uttalat.

Hur uppsägningen av avtalet påverkar kommunalarna är oklart.
  – Vi vet ju vad vi har i dag, vi vet ju inte vad vi har i morgon. Men det man jobbat in under 2012 påverkas inte. Jag tror att det blir mindre förändringar eftersom arbetsgivaren riktat in sig på de med höga löner, säger Anne-Maria Carlsgård.
  Enligt Kommunal vill arbetsgivarna ta bort den förutbestämda delen så att hela pensionssystemet blir avgiftsbestämt. Det gäller de som ligger över ”taket”, alltså i år tjänar mer än 34 125 kronor i månaden.
  – Även under taket, där våra medlemmar ligger finns det vissa förändringar i deras förslag som vi ska diskutera, säger Anne-Maria Carlsgård.
  Men vad de förändringarna handlar om vill hon inte gå in på nu, mer än att de stora förändringarna hittills gäller de som har högre löner.
  – För den genomsnittliga medlemmen tror jag inte att det bli så stora förändringar. Det finns ju ett värde i avtalet, det värdet ska finnas kvar. Det är viktigast för oss, säger Anne-Maria Carlsgård.

Det uppsagda avtalet slutar gälla sista december 2012. På fredag startar förhandlingar om ett nytt avtal.  Anne-Maria Carlsgård bedömer att förhandlingarna kan dra ut på tiden. Om de inte blir klara till årsskiftet förlängs sannolikt avtalet.