Du är nominerad till Prevents arbetsmiljöstipendium. Hur gick nomineringen till?
  –Det var mitt regionala skyddsombud som ringde och sa att han nominerat mig eftersom han tyckte att jag gjort ett bra jobb. Jag fick jobba mycket med arbetsmiljön, och hade också en del motgångar innan vi bytte arbetsledning.

 Sara Nordman.Sara Nordman.
Foto: Marie Birkl

Hala golv och vassa knivar är några av de frågor du arbetar med. Hur då?
  –Jag har fått stå och granska arbetsgången själv. Då märker man att folk halkar på vissa ställen, eller att det ofta händer olyckor med kniv på vissa moment. Det kan vara stress eller slarv inblandat, eller så beror det på något annat. Då tar man upp det med arbetsledningen.  Vi har också sett till att vi har isskrapor så att vi håller golvet fritt från halkrisken. Sen har vi lagt på ett lager med en typ av bättre golv, fått bättre skor, och satt upp halkriskskyltar.

Har ni nått några resultat?
  – Ja det tycker vi väl. Har man infört något måste man utvärdera den efteråt. Det är inte alltid det blir bättre. Då får man fortsätta.

Har du fler frågor du skulle vilja arbeta med?
  – Ja, vi har pratat mycket om att vi bör få till det systematiska arbetsmiljöarbete bättre, så att vi sinsemellan pratar samma språk- jag som skyddsombud, personalen och arbetsledningen.  Vi har pratat om att ta in någon form av oberoende hjälp när det gäller detta. Till exempel tror vi alla ibland att vissa saker är mitt ansvar fast det egentligen är arbetsgivarens ansvar.

Du är relativt färsk som skyddsombud, hur kom det sig att du tog steget att engagera dig i fackligt arbete?
  – Det var ingen annan som ville ställa upp. Jag blev utsedd och då har jag gjort det bästa av det. Så här i efterhand tycker jag att det är det ganska intressant.

Två stipendier på vardera 15 000 kronor kommer att delas ut bland er tre som är nominerade. Vad kommer du att göra för pengarna om du vinner?
  – Jag vill gärna fortsätta utbilda mig. Jag har gått Skyddsombud 1-utbildningen och vill nu gå tvåan. Utbildningen stärker självkänslan och gör att man känner sig mer trygg i rollen som skyddsombud.

Vad är målet?
  – Att det här ska bli en superbra arbetsplats där alla trivs, och att vi ska minimera riskerna. Att se till att alla, inklusive arbetsledningen tar det ansvar man ska ha. Att man även som nyanställd vet vad som är ens roll är och får en introduktion. Det har också med arbetsmiljö att göra. För kommer man ny på en arbetsplats och inte vet vad som förväntas eller hur man utför det kan man bli väldigt stressad.