Dödsolyckan på Sundbyskolan i Stockholm inträffade i januari 2009. En pojke fick ett fallande handbollsmål över sig och skadades så svårt att han avled.
  På förmiddagen i dag, tisdag, kom beskedet att barnskötaren som var med barnen i idrottshallen vid olyckstillfället frias av Svea hovrätt.
  – Han känner sig lättad, samtidigt som det finns kvar en bedrövelse över att det blev på det här sättet och att ett barn dog. Det här är en olycka för honom också, säger mannens försvarare Bo Villner från LO-TCO Rättsskydd.

Handbollsmålen i idrottshallen stod uppställda på ett sätt som inte var säkert. I sin dom skriver hovrätten att ledningen för Sundbyskolan brustit i sitt arbetsmiljöansvar. Det perspektivet saknades i tingsrättens dom, där barnskötaren fälldes för vållande till annans död.
  – Vi har lättade över att åtalet har ogillats. Det är positivt att domen säger att ansvaret ligger på arbetsgivaren. Om arbetsgivaren gjort det man skulle hade det här målet inte funnits över huvud taget, säger Kommunals ombudsman Tom Jansson.
  Samtidigt skriver hovrätten att barnskötaren hade tillsynsansvar för barngruppen, och att han borde ha kontrollerat målen innan han lät pojkarna ta fram dem på egen hand.
  – Vi kommer att analysera domen närmare. Den är lite tvetydig när det gäller anställdas ansvar, säger Tom Jansson.

Gunnar Jonasson, kammaråklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott i Stockholm, tycker också att det finns oklarheter när det gäller arbetsgivarens arbetsmiljöansvar kontra en anställds tillsynsansvar. Han pekar på att två domare i hovrätten ville döma barnskötaren för vållande till annans död, men att de röstades ned.
  Gunnar Jonasson kan inte själv fatta beslut om att driva ärendet vidare. Däremot tänker han föreslå att riksåklagaren begär prövningstillstånd i Högsta domstolen, som bara tar upp mål som har principiell betydelse för hur lagar ska tillämpas.
  – Det är svår och komplicerad juridik, helt enkelt. Det skulle kanske vara bra få ett definitivt utlåtande från Högsta domstolen. Vi kommer att få liknande fall i framtiden, säger Gunnar Jonasson.

Bo Villner från LO-TCO Rättsskydd hoppas att Åklagarmyndigheten inte går vidare med fallet.
  – Domen är tillräcklig. Jag tycker inte att det finns någon anledning att förlänga lidandet för arbetstagaren. Han har pinats nog.