– Schemat skapar mycket oro, det är onödigt just nu, säger Karin Perbjörs Olsson, skötare vid äldrepsykiatrin, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

I början av nästa år flyttar största delen av verksamheten in i det nybyggda Psykiatrins hus. I dag finns bland annat äldrepsykiatrin på Ulleråkersområdet. Vid flytten slås avdelningar ihop och all personal i slutenvården har fått söka nya tjänster. Oro finns över hur verksamheten ska fungera. Samtidigt inför arbetsgivaren en ny schemamodell.
  – Ingen vill gå natt av dagpersonalen på min avdelning. De som har gått natt i 30 år vill inte gå dag, säger Karin Perbjörs Olsson.
  Samtidigt stressas hon av att arbetsbelastningen ökar och oron för att arbetsgivaren ska ta bort timvikarier.
  – Arbetsgivaren kunde undersökt frivilligheten inför att införa rotationsschema innan de bestämmer vilken schematyp man ska ha. Eller handlar det bara om besparingar, att vi enklare ska ersätta varandra vid sjukdom?, säger Karin Perbjörs Olsson.

Skötare Bengt Karlsson företräder Kommunal i samverkansgruppen.
  – Kommunal har krävt att rotationsscheman ska vara frivilligt. Det är inte hälsosamt, egentligen ska ingen arbeta natt. Att jobba rotation är ännu värre. Vi ska göra allt för att det inte införs, säger Bengt Karlsson.
  Psykiatridivisionens HR-chef Maria Thorelius förklarar att rotationsschemat införs som ett grundschema när slutenvården flyttar till Psykiatrins hus i mars nästa år och en ny organisation införs.
  – För att få syn på hur mycket folk det går åt och om vi hamnar i rekryteringsbehov eller övertalighet så var vi tvungna att ta fram det här grundschemat. Det var ett verktyg för att kunna bemanna, säger Maria Thorelius.

Sedan kommer det vara upp till avdelningscheferna att avgöra om rotationsschema ska införas. Enligt Maria Thorelius är det verksamhetens behov som avgör.
  – Det är inte så att vi kommer tvinga någon till rotation om det inte är absolut nödvändigt, att verksamheten verkligen kräver det, men det öppnar upp för att det finns en möjlighet till det. Om behov uppstår, säger Maria Thorelius.
  Hon säger att de som har anställningsavtal där det står att de ska arbeta ständig dag eller ständig natt kommer att få fortsätta att arbeta på det sättet.
  – Men å andra sidan kan det finnas de som vill rotera, då finns det möjlighet att göra det, säger Maria Thorelius.
  Innebär det då att det är frivilligt?
  – Det beror på. Om vi säger att verksamheten ställer sådana krav på bemanningen att vi måste ta till rotation, då har vi alltså möjlighet som arbetsgivare att göra det, säger Maria Thorelius.

De som nyanställts under de senaste åren har ingenting inskrivit i sina anställningsavtal om vilken typ av pass som de ska arbeta.
  – Då kan man ha möjlighet till rotation, både för arbetsgivare och arbetstagare, säger Maria Thorelius.
  Om man inte kan jobba natt?
– Då får man göra en hälsoundersökning, då får man se den människans arbetskapacitet och se om det går att lägga den på dag, säger Maria Thorelius.
  Enligt Kommunals ombudsman Maria Hansson strider inte arbetsgivarens agerande mot avtalet med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.