Vad innebär det här för dig?
  – Det betyder att min uppfinning är säkrad, ingen får tillverka något liknande eller använda den i ett annat syfte. Det är ju ett företag som äger patentet nu, men jag står som idégivande uppfinnare och det känns lite overkligt att mitt namn finns med på andra sjukhus i världen där handskenan används.

Får du bra betalt?
  – Nej, man blir inte stenrik på ett patent. Royaltyn delas av mig och min arbetsgivare. Sedan fick jag 15 procent av försäljningen av produkten till företaget. Men jag får betalt för att lansera produkten tillsammans med företaget och det är kul att komma ut till olika förlossningar och träffa folk. Å andra sidan har jag heller inte lagt ut några pengar på det här. Det är en sådan djungel att ta fram ett patent att jag inte hade kunnat göra det själv. För mig har den här resan blivit som en terapi efter min egen stickskada. Mamman jag tog provet på var missbrukare och jag var livrädd de 6 månader det tog att få svar på om jag blivit smittad med HIV eller Hepatit B.

Varför tar man prov i navelsträngen?
  – Det är ett prov man tar i hela världen och det är bland annat för att se hur medtaget barnet är efter förlossningen så att det snabbt kan få rätt hjälp. Det är egentligen konstigt att ingen tidigare kommit på att man borde skydda personalen på något sätt mot blodsmitta för det är lätt att sticka sig. Blir du smittad kan du heller inte jobba kvar.

KA har skrivit om att det kan vara svårt för undersköterskor att få ekonomiskt stöd för uppfinningar, men du håller inte med?
  – Nej, Jag har fått allt stöd man kan önska sig av SLL Innovation på Stockholms läns landsting och chefen där Olle Hillborg. Och jag hoppas att min historia kan inspirera fler att våga göra verklighet av sina idéer.