LO och TCO tycker att det är mycket viktigt med en billigare och bättre a–kassa. Och de får stöd av oppositionen om att en höjning av taket behövs.
  – Det är mycket bra. Nästa vecka kommer TCO att presentera ett eget heltäckande förslag om hur vi vill att a–kassan ska förbättras. Det handlar bland annat om att taket bör höjas till 80 procent av 7,5 prisbasbelopp som i dagsläget är omkring 27 000 kronor, säger Roger Mörtvik.
  Det skulle i dag motsvara en dagpenning på 980 kronor vilket är långt ifrån dagens tak på 680 kronor per dag.

LO och TCO vill att 80 procent av alla löntagare ska ha rätt till en a–kasseersättning som motsvarar minst 80 procent av tidigare lön. Enligt SCB var år 2011 den genomsnittliga lönen i Sverige 29 000 kronor. En dagpenning som motsvarar 80 procent av den lönen är på 1055 kronor.
  LO:s ordförande Karl–Petter Thorwaldsson är också mycket nöjd med förslagen om höjt tak.
  – Det vore ett steg i rätt riktning mot målet om att 80 procent ska ha 80 procent i a–kassa. Men framför allt gillar vi förslagen om att avskaffa de differentierade avgifterna till a–kassan. Det är högsta prioritet för våra medlemmar, säger han.
  Bland riksdagens partier är det bara Moderaterna som försvarar att medlemmar i a–kassorna ska betala olika hög avgift beroende på hur stor arbetslösheten är inom a–kassan.

Varken LO eller TCO tycker att det behövs en sänkning av bolagsskatten som alla partier utom Vänsterpartiet föreslår, fast olika mycket.
  – De pengar som en sänkning kostar behövs bättre på annat håll, säger Karl–Petter Thorwaldsson.
  Men han tillägger att LO kan leva med en sänkning av bolagsskatten, i synnerhet om det som S föreslår endast blir en kompensation för att skatteplanering med räntesnurror stoppas.
  – Då blir det med bara en omfördelning för att inte bolagens skattetryck ska höjas totalt sett, säger han.
  Roger Mörtvik tycker inte heller att sänkt bolagsskatt behövs men TCO tänker inte ta strid för att stoppa detta.
  Europafacket uppmanar EU–länderna att enas om en harmonisering av bolagskatten så att den är minst 25 procent i medlemsländerna.

Om regeringen med stöd av SD får igenom sitt förslag, eller om S får igenom sitt förslag, sänks bolagskatten i Sverige till en nivå under den som Europafacket vill ha som golv.
  Detta stör varken LO eller TCO trots att de i Europafacket har röstat för denna 25–procentsgräns.
  – Vi får inte se 25 procent som hugget i sten var nivå ska ligga. Men visst vore det bra om EU–länderna kan enas om en harmonisering, så länge som det inte innebär att beslut om skatter förs över från nationell nivå till EU–nivå, säger Roger Mörtvik.
  Karl–Petter Thorwaldsson håller med. Men han ser en risk i att om Sverige sänker bolagsskatten kan andra länder följa efter och att det blir en tävling ner mot noll procent i bolagsskatt.
  – Jag tycker att det vore bra med en högre bolagsskatt, gärna på 30 procent men jag förstår att det inte är läge för detta i dag, säger han.