80 procent av svenska folket säger nej till vinster i välfärden. Men Kommunals ordförande Annelie Nordström motsätter sig LO-kongressens beslut om att verka för Non Profit (inga vinster) i välfärden. ” Jag tror inte på non profit.” Detta uttalande gjorde hon i tidningen Dagens Samhälle som utkom den 20 september 2012.
  När man läser vidare säger hon att de andra förbunden upplever detta känslomässigt. Ja, en sak som är säker är att det handlar om känslor, men framförallt om ideologi och sunt förnuft. 

När vi är ute och lyssnar på Kommunals medlemmar så är det fler än 80 procent som motsätter sig vinster i välfärden. Det är dags för Annelie Nordström att lyssna in vad medlemmarna tycker i denna fråga. Vinstintressen som drabbar barn, sjuka och gamla får oftast sämre omsorg. Detta sker genom att medlemmarna inom Kommunal får göra mer på mindre tid (lägre personalbemanning), sämre semesterförmåner, sämre avtal, osäkrare anställningar, lägre ingångslöner och tystnadplikt angående situationen på arbetsplatsen. Detta kan aldrig accepteras. Anneli e Nordström accepterar detta år ut och år in därför att hon tror på vinstintressen i välfärden.
  Annelie Nordström skyller kvalitetsbristerna i välfärden på politikerna, att de är ytterst ansvariga. Företagen har tydligen ingen skuld i att de skall tjäna pengar på gamla sjuka och barn när man väger de gamlas blöjor i jakten på största möjliga vinst till aktieägarna.

Den ideologiska skiljelinjen går just här. Offentligt styrda verksamheter kräver ansvar från de folkvalda politikerna och när ekonomin är dålig så väljer många politiker att effektivisera verksamheten genom att konkurrensutsätta den. Det leder ofta till försämringar för Kommunals medlemmar och ibland går det ut över brukarna. Det är dags att kräva ansvar av politikerna och inte av företag. Det är skattebetalarna som är eller kommer att bli brukare, alltså svenska folket, som bestämmer så börja lyssna på dem.

Facklig-politisk samverkan är att påverka Socialdemokraterna att verka för att vi inte skall tjäna pengar på gamla, sjuka och barn. Annelie Nordström har en annan uppfattning och hänvisar till Kommunals plattform Valfrihet i välfärden. Det är en plattform som beslutades om efter att medlemmarna fick säga sitt i ett så kallat rådslag. Problemet var att den var utformat så att det inte gick att säga nej till privata alternativ, hela rådslagets frågeställning utmynnade i att Kommunals medlemmar skulle säga ja till allternativa driftsformer. Detta rådslag har fullständigt dömts ut av experter som menar som man frågar får man svar.
  Låt medlemmarna rösta om frågan. Skall privata företag få tjäna pengar på vård, omsorg och skola? Det är nog inte troligt för resultatet skulle med stor sannolikhet vara förödande för Annelie Nordströms uppfattning kring vinster i välfärden. Rapporten valfrihet i välfärden antogs på förbundsmötet 2002. Det har hänt en del saker sedan dess.

På Kommunals kongress år 2010 antogs följande att-satser:
  • att förbundet ska ta upp en aktiv kamp mot fortsatt konkurrensutsättning och för en återdemokratisering och utbyggnad av offentliga sektorn,
  • att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utarbeta en plan för kampen, på kort och lång sikt, gärna i samarbete med andra delar av fackföreningsrörelsen och brukarorganisationer, gärna utifrån exempel från Norge och Trondheimsmodellen
  Vi ställer följande frågor till Kommunals ordförande Anneli Nordström.
  1. Hur verkar du för ovanstående kongressbeslut , som antogs år 2010, när du nu år 2012 uttalar dig för privata vinstintressen i välfärden?
  2. Kan alla kommunals medlemmar och förtroendevalda  motverka eller  strunta i Kommunals kongressbeslut och, om man så känner,  verka för motsatsen eller göra som man själva vill i olika frågor?

Styrelsen i Sektion Falköping, avdelning Vänerväst