Ulla Andersson (V).Ulla Andersson (V).

V:s budgetförslag har fokus på jobben.
  – I min hemstad, Gävle, går det 22 arbetssökande på varje ledigt jobb. Det bästa och viktigaste med vår budget är att vi vill skapa 100 000 nya jobb, drygt hälften inom offentlig sektor. Med vårt förslag skulle vi få 10 000 fler undersköterskor inom äldreomsorgen, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiska talesperson.
  En stor del av satsningarna riktas mot kommunerna. Partiet vill höja statsbidragen och värdesäkra dem med hänsyn till inflationen.
  Dessutom vill V satsa extra pengar till fler lärare, förbättrad äldreomsorg samt barnomsorg kvällar, nätter och helger.

V vill höja taket i a–kassan till 960 kronor och golvet till 410 kronor. Höjningen av taket motsvarar 80 procent av en månadslön på upp till 26 400 kronor. Partiet vill värdesäkra taket så att det höjs i takt med inflationen.
  V vill ta bort två karensdagar för att på sikt ta bort dem helt samt slopa 75–dagarsbegränsningen för deltidsarbetslösa.
  Partiet vill sänka a–kasseavgiften så att ingen betalar mer än 100 kronor i medlemsavgift till sin a–kassa.
  Partiet vill att det ska bli enklare att få rätt till a–kasseersättning vilket skulle gynna unga, deltidsarbetslösa och nyanlända invandrare.
FAS 3 ska avskaffas enligt V. Partiet vill istället införa utbildningsplatser samt övergångsjobb med kollektivavtal inom offentlig sektor och ideella organisationer.

V vill avskaffa ROT–avdraget till villaägare och ersätta detta med ett stöd för att renovera hyresrätter i miljonprogrammet och till att bygga bort bostadsbristen. Inriktningen ska enligt partiet vara hyresrätter till rimliga priser, med låg energiförbrukning och största möjliga miljöhänsyn.
  Dessutom vill partiet investera i underhåll och utbyggnad av järnvägsnätet.
  V föreslår utbildningsvikariat inom äldreomsorgen, stöd till anställning av lärlingar och ett generationsväxlingsprogram vid myndigheter och förvaltningar så att kunskaper kan föras över till unga från dem som snart ska gå i pension.
  Partiet vill införa en rätt att läsa in gymnasiet inom vuxenutbildningen och föreslår fler platser inom högskolan, yrkeshögskolan och arbetsmarknadsutbildningar.

Regeringen anser att reformutrymmet är 23 miljarder. V bedömer att utrymmet är 3,9 miljarder mindre medan S anser att utrymmet är 5 miljarder mindre och MP 3,7 miljarder mindre än vad regeringen räknar med.
  – Vänsterpartiet är något försiktigare än regeringen men vår satsning är mycket effektivare än deras eftersom vi vill genomföra stora samhällsnyttiga investeringar. Det ger en bättre ekonomisk utveckling än att sänka bolagsskatten som regeringen vill, säger Ulla Andersson.