Varför vill S sänka bolagsskatten när ni säger att detta inte stimulerar efterfrågan?
– Därför att vi vill kompensera bolagen för att vi stoppar räntesnurrorna som används för skatteplanering. Om vi inte samtidigt sänkte bolagsskatten 2,3 procent skulle skattetrycket öka för bolagen. Det vill vi inte. Dessutom är det viktigt att Sverige har konkurrenskraftiga bolagsskatter jämfört med omvärlden.

Ni vill höja taket i a–kassan till 910 kronor om dagen. Men efter 100 dagars ersättning vill ni sänka taket till 760 kronor. Varför då?
  – Vi tycker att det viktigt med en höjning av taket i a–kassan. Men vi har inte hur mycket pengar som helst. Därför har vi valt denna modell.

 Magdalena Andersson (S).Magdalena Andersson (S).

Om ni inte sänker bolagsskatten skulle ni kunna höja taket i a–kassan ännu mer utan att sedan behöva sänka ersättningen efter 100 dagar. Varför gör ni inte det?
  – Därför att vi inte vill öka skattetrycket för företagen.

Med ert förslag till sänkning av bolagsskatten blir den 24 procent vilket är under den nivå på 25 procent som Europafacket tycker att medlemsländerna i EU ska enas om som golv. Vad tycker du om Europafackets förslag?
– Jag tycker bolagsskatten ska bestämmas på nationell nivå och inte harmoniseras inom EU.