Laina Rosberg.Laina Rosberg.

Vad handlar boken om?
  – Den handlar om hur det gick till när Järfälla arbetarekommun tog upp det här med att det skulle vara varannan kvinna på listorna. De var väldigt tidiga, det tog lång tid innan partiet centralt följde efter.

Hur har ni jobbat?
  – Vi har intervjuat nyckelpersonerna. Sedan har mycket tid gått åt till att gräva fram gamla valsedlar och dokument.

Vilka har ni gjort intervjuer med?
  – De mest kända är de som blev statsråd sedan: Anna-Greta Leijon, Ingela Thalén och Leni Björklund. Men det är lite orättvist att bara lyfta fram dem, det fanns många starka kvinnor i Järfälla, som journalisten Inger Ärlemalm och Handels förra ordförande Ninel Jansson.

Varför blev just kvinnorna i Järfälla pionjärer?
  – Det fanns ett stöd bland männen i kommunen, som Rolf Trodin. Han var det första kommunalrådet som tog pappaledigt när det var möjligt. Järfälla var också en storstadskommun där många flyttade in eller ut. Det blev många vakanser på listorna, då gick det att fylla på med kvinnor.

Stötte ni på något under arbetet som överraskade er?
  – Nja, men jag blev imponerad när jag pratade med dem. De fick utstå en del spott och spe, men de höll ut. Kvinnorna fick stöttning och uppbackning och hjälp med utbildning.

Fotnot: ”Varannan damernas – Det började i Järfälla” ges ut av Premiss förlag och är finansierad av Järfälla arbetarekommun.