Pensionsåldersutredningens slutbetänkande ska vara klart redan i april 2013, men redan nu säger utredaren Ingemar Eriksson att han vill höja pensionsåldern. Det gäller både 61-årsgränsen, den lägsta åldern när man i dag får ta ut pension, och 65-årsgränsen för garantipension, skriver tidningen Du & jobbet.

Ingemar Eriksson lovar dessutom att presentera förslag om hur arbetslivet kan bli skonsammare.
– Vi kommer att ha en bukett av förslag på arbetsmiljöområdet också. Det handlar om att de fysiska belastningarna måste minska, men även de psykosociala villkoren måste bli bättre. Det måste bli lättare att få kompetensutveckling och vi måste också underlätta för karriärbyten, säger han till Du & jobbet.