Dödsolyckan på Kolmården inträffade den 17 juni 2012. Vid niotiden på morgonen gick en djurvårdaren in i ett hägn för att vara med vargarna. Det har varit en rutin på djurparken under de senaste 30 åren, för att göra vargarna vana vid människor.
  När djurvårdaren inte hördes av gick en av hennes kollegor in i hägnet. Där hittades djurvårdaren död på marken. Händelseförloppet vid olyckan är oklart, men allt tyder på att hon dödades av vargarna.

Efter händelsen startade både rättsväsendet och Arbetsmiljöverket utredningar om olyckan. Nu har Kolmårdens djurpark skickat en rapport till Arbetsmiljöverket om vilka åtgärder som vidtagits.
  – För oss går säkerheten först. All vidare socialisering mellan människor och vargar har stoppats. Idag sker ingen närkontakt mellan personal och vargar. Omedelbart efter olyckan stoppade Kolmården dessutom möjligheten för våra gäster att besöka vargarnas hägn, säger Mats Olsson, vd på Kolmården, i ett pressmeddelande.
  Djurparkens ledning har också beslutat att bygga om för att kunna undvika direktkontakt mellan personalen och vargarna även i framtiden. Hägnen där vargarna finns ska utrustas med bakhägn och slussar som kan styras utifrån, så att vargarna kan föras undan när de anställda ska gå in. Liknande lösningar finns i andra djurparker redan i dag.

Av rapporten till Arbetsmiljöverket framgår också att vargarna på Kolmården uppträtt aggressivt vid minst ett tidigare tillfälle, i maj 2011. Ingen person skadades den gången, och djurparken ansåg inte att rutinerna behövde förändras.
Förundersökningen om dödsfallet på Kolmården pågår fortfarande. Åklagaren inväntar Arbetsmiljöverkets utredning innan det beslutas om någon ska åtalas.