– Dagens unga är kunnigare än någon annan generation med en framåtanda som vi ska ta fasta på. Ändå är ungdomsarbetslösheten rekordhög. Det är ett stort misslyckande. Ungdomar ska inte vara arbetslösa därför har vi en ny politik för Sveriges unga, säger partiledaren Stefan Löfven.

Det är känt sedan tidigare att Socialdemokraterna vill införa ett utbildningskontrakt för unga som saknar gymnasiekompetens. Alla arbetslösa unga under 25 år som är utan gymnasieexamen ska erbjudas utbildning. Om de inte fullföljer detta mister de a-kassan.
  Men S tycker att det behövs ett helt paket med olika åtgärder. Därför innehåller skuggbudgeten också en satsning på introduktionsjobb för unga. Det handlar om unga som redan har en utbildning och ett yrke som trots det inte får jobb för att de saknar erfarenhet.  Ungdomarna ska få arbete i kombination med utbildning i yrket. Det här har även regeringen förespråkat. I den så kallade jobbpakten som regeringen presenterade i somras ska fack och arbetsgivare prata om den här typen av anställningar. Flera fackförbund, däribland Kommunal, har redan slutit liknande avtal. Men S tycker att det går för långsamt framåt.
  – Det här går att införa redan 2013. Regeringen vill göra det till valfråga 2014 men vi tycker att man ska sätta igång redan nu, säger Mikael Damberg (S).

Stefan Löfven.Stefan Löfven.

Privata arbetsgivare ska få 10 000 kronor per ungdom för att handleda dem. Inom kommuner och landsting ska staten stå för hela lönekostnaden vid den här typen av anställningar.
  Dessutom ska fack och arbetsgivare gemensamt komma fram till vilka yrken som det råder arbetskraftsbrist inom. Då ska utbildningssatsningar kunna göras på just de områdena.
  Förutom jobbpakten har regeringen i sin budget för 2013 föreslagit satsningar på lärlingsprogram och gymnasiala yrkesutbildningar.  De vill också öka antalet utbildningsplatser. Det vill inte ta bort, utan deras förslag ska läggas ovanpå detta. Däremot vill de slopa den sänkta arbetsgivaravgiften för unga som regeringen infört för att mota ungdomsarbetslösheten. 
  – Det är en dyr och ineffektiv reform. Av 100 arbetslösa unga så har 75 jobb, då sänker regeringen arbetsgivaravgiften för de 75. Vi vill istället satsa på de 25 som har svårt att ta sig in, säger Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson.

Om S får bestämma ökas också antalet platser på högskola, universitet och yrkeshögskola. Samtliga åtgärder som arbetslösa ungdomar erbjuds ska vara individuellt anpassade. Den som tackar nej ska mista sin a-kassa.