Det finns idag 30 a-kassor och avgiften skiljer kraftigt från den lägsta på 85 kronor till den högsta på 444 kronor. Avgiften är dyrast i de yrkesgrupper där arbetslösheten är högst. Socialdemokraterna vill istället att det ska finnas en generell försäkring som ska sprida riskerna bättre. Det föreslår de i sin skuggbudget, enligt SVT.

Det ska alltså bli billigare att vara med i a-kassan för de grupper där arbetslösheten är hög. Kommunalarbetarnas a-kassa skulle sänkas från 160 till 105 kronor per månad. Taket föreslås ligga på 200 kronor per månad och förslaget skulle kosta 2,5 miljarder nästa år.