Fram till 2019 behöver 40 000 undersköterskor och 37 000 vårdbiträden rekryteras till äldreomsorgen eftersom andelen äldre ökar, enligt SKL. Det har KA berättat tidigare. MP tar fasta på det kommande behovet och dessutom ser partiet problem med underbemanning redan idag. Därför avsätter de 1,5 miljarder kronor under tre år för ökad bemanning i sin skuggbudget.

 Åsa Romson (MP).Åsa Romson (MP).
Foto: Fredrik Hjerling

Om MP hade haft makten hade ytterligare 1,5 miljarder satsats på att förkorta arbetstiden för de anställda inom äldreomsorgen.
  – Det är en sektor som är i stort behov att höja attraktionskraften i rekryteringen, den har inte jättegott rykte vad gäller arbetsmiljön och vi har många som inte orkar jobba så länge som man skulle vilja jobba. Det är dessutom en kvinnodominerad bransch där man inte fått den generella arbetstidsförkortning som skett på stora delar av den övriga arbetsmarknaden. Tittar man på mansdominerade industrijobb så här nästan inga av kollektivavtalen kvar 40 timmars vecka, säger språkröret Åsa Romson (MP).
  Samtidigt pågår nu satsningar i många kommuner på att minska antalet ofrivilliga deltider är det viktigt att också se till att personalen orkar jobba heltid, menar Åsa Romson.
  – Det är naturligt att då diskutera hur lång är den här heltiden för att folk ska orka jobba så länge de vill och för att attrahera fler yngre att jobba inom äldreomsorgen, säger hon.

Utöver det vill MP främja kompetensutveckling. Det handlar om 120 miljoner kronor som ska gå till att stödja specialistutbildning för sjuksköterskor. Partiet vill att undersköterskor ska få en grundkurs i geriatrik och gerontologi på cirka 10 timmar. Arbetsbortfallet får arbetsgivarna själva stå för. Samtliga förslag gäller under en treårsperiod.